Revista Ştiinţifica "V. Adamachi"
Acasă | Scop | Colegiul de redacţie | Informaţii pentru autori | Numărul curent | Arhiva | Căutări
Facultatea de Fizică
Facultatea de Fizică
Universitatea "Al.I.Cuza" Iaşi
Universitatea
Titlu: Bazele experimentale ale teoriei relativităţii restrânse - instruirea asistată de calculator şi eficientizarea demersului didactic
Autori: Ioan Mercheş1, Dorina Andriescu2
Afiliere: 1Universitatea „Al. I. Cuza”, Facultatea de Fizică, Blvd. Copou nr. 11, 6600 Iaşi 2Casa de Plasament Budăi, Judeţul Iaşi
Abstract: Cunoscând imperativele idealului educaţional şi obiectivele acţiunii educative, profesorul trebuie să imprime o direcţie ascendentă în dezvoltarea personalităţii umane, să stabilească o relaţie de concordanţă între acţiune educativă şi personalitatea celui educat şi instruit. Pornind de la ideea că elevul trebuie considerat subiect al instrucţiei şi educaţiei este necesar să i se ofere posibilitatea de a descoperi singur cunoştinţele, de a le înţelege, stoca şi aplica, în cea mai mare măsură, independent. Proiectele de reformă ale învăţământului promovează ideea perfecţionării şi modernizării metodologiilor de instruire şi educare odată cu îmbogăţirea experienţei de cunoaştere şi acţiune. Calculatorul reprezintă un pertinent partener de “dialog” care nu exclude celelalte mijloace didactice.
Download link:

Caută
Titlu:
Autor:
Revista V. Adamachi