Revista Ştiinţifica "V. Adamachi"
Acasă | Scop | Colegiul de redacţie | Informaţii pentru autori | Numărul curent | Arhiva | Căutări
Facultatea de Fizică
Facultatea de Fizică
Universitatea "Al.I.Cuza" Iaşi
Universitatea
Titlu: Econofizica - metode si modele fizice in abordarea intuitiva a economiei
Autori: Alexe Alina Dumitrița 1 , Alexe Nicolae Alin 2
Afiliere:

1Liceul Teoretic “Marin Preda“, Strada Cetatea Turnu, nr.9A, 145200, Turnu Măgurele, Judeţul Teleorman
2Colegiul Național „Unirea“, Strada Castanilor, nr.25, 145200, Turnu Măgurele, Judeţul Teleorman

Abstract:

Științele economice studiază fenomenele legate de economie, schimburi economice comportamentul uman. Multe dintre aceste fenomene, pe care le observăm în lume, pot fi determinate de deciziile luate de indivizii umani. În teoria economică, orice persoană care ia decizii relevante în ceea ce priveşte activitatea economică este numită agent economic. Acestea sunt dramatis personae ale teoriei economice, iar scena pe care îşi desfăşoară activitatea este piaţa. Economiştii presupun că fiecare consumator individual caută, în actul consumului, satisfacţia sau bunăstarea, sau utilitatea maximă. Fiecare consumator procedează astfel în limitele impuse de resursele de care dispune. Trebuinţele, care reprezintă raţiunea de a fi a oricărei activităţi economice, se regăsesc pe piaţă ca cerere de bunuri şi servicii. Ceea ce am spus mai sus nu este decât un preambul la ceea ce constituie  problema principală a cercetării noastre, și anume, neclaritățile conceptuale în jurul binomului cerere-cantitate cerută și ofertă-cantitate oferită precum și reprezentările grafice ale funcției cererii și ofertei în dezacord total cu ceea ce știm de la matematică și fizică despre variabile dependente și independente. Pentru a rezolva această problemă, autorii propun o reprezentare grafică intuitivă a funcțiilor cererii și ofertei, funcții de n argumente, care să stabilească o legătură clară, fără echivoc, între cantitățle cerute și oferite, funcție de variabile independente de care acestea depind, reușind să reprezentăm o funcție cu n argumente într-n spațiu cu 3 dimensiuni. Apoi, printr-un model experimental, un analog matematic-mecanic, cu un sistem de dinamometre să  ”vizualizeze” ceea ce economiștii numesc elasticitatea cererii și a ofertei, adică dependența de preț și venit a cantităților cerute  sau oferite. Nu în ultimul rând, ca lecție a istoriei științei, autorii vor prezenta corelația ecuația căldurii din fizică versus ecuația  BLack-Scholes din economie pentru care s-a obținut premiul Nobel în 1997, și care vizează valorile speculative futures și options  pe care le pot avea la un anumit moment de timp, în viitor, titlurile de valoare pe bursă.

Download link:

Caută
Titlu:
Autor:
Revista V. Adamachi