Revista Ştiinţifica "V. Adamachi"
Acasă | Scop | Colegiul de redacţie | Informaţii pentru autori | Numărul curent | Arhiva | Căutări
Facultatea de Fizică
Facultatea de Fizică
Universitatea "Al.I.Cuza" Iaşi
Universitatea
Titlu: Metodica rezolvării problemelor de fizică
Autori: Florin Anton
Afiliere: 1Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi, 6600 Iaşi
Abstract: Principiul învăţării în contact cu realitatea recomandă profesorilor de fizică, ca o etapă necesară în transferul de conţinuturi aplicarea cunoştinţelor teoretice în practica imediată. Prin rezolvarea de probleme elevii şi studenţii, şi de ce nu şi profesorii, sunt solicitaţi: să compare şi să clasifice fenomene şi caracteristici fizice ale unor fenomene, să rezolve probleme cu caracter teoretic sau aplicativ legate de activitatea practică, să analizeze relaţiile cauzale prezente în desfăşurarea fenomenelor fizice din cadrul domeniilor studiate, să transfere cunoştinţe inter- şi intra- disciplinare şi să le aplice în studiul fenomenelor. În general, prin rezolvarea unei probleme de fizică se înţelege stabilirea mărimilor solicitate în enunţ şi determinarea valorilor acestora, prin utilizarea celor mai directe căi pentru atingerea acestui scop. În final se impune discutarea şi interpretarea fizică, dar şi matematică a rezultatelor.
Download link:

Caută
Titlu:
Autor:
Revista V. Adamachi