Revista Ştiinţifica "V. Adamachi"
Acasă | Scop | Colegiul de redacţie | Informaţii pentru autori | Numărul curent | Arhiva | Căutări
Facultatea de Fizică
Facultatea de Fizică
Universitatea "Al.I.Cuza" Iaşi
Universitatea
Titlu: Proiectul Socrates-Comenius: De la Renaştere la Internet (vechi aparate şi experimente de electrostatică)
Autori: Magda Teodorel1, Ionela Receanu1, Lenuţa Chiriţă2
Afiliere: 1Liceul “Mihai Eminescu“, 6600 Iaşi 2Muzeul Politehnic – Complexul naţional muzeal Moldova, 6600 Iaşi
Abstract: Liceul “Mihail Eminescu“ derulează împreună cu parteneri din ţări membre sau asociate la Comunitatea Europeană proiectul Socrates-Comenius. Scopul primei etape a proiectului este de a evidenţia un patrimoniu puţin cunoscut aparţinând unui spaţiu la fel de puţin cunoscut la nivel internaţional -oraşul Iaşi- România. Scopul permanent al acestui proiect este acela de a crea legături cu alte aşezăminte culturale europene, pentru a face cunoscute şi pentru a compara tradiţiile şi datinile naţionale, pentru a realiza un spaţiu de comunicare privilegiat. Proiectul are în vedere, pentru a realiza aceste obiective, o serie de modalităţi de atestare a activităţii desfăşurate în şcoală de colectivul de profesori şi elevi: muzeul patrimoniului şcolar, utilizarea mass – media de care dispune unitatea de învăţământ şi utilizarea lor în procesul de instruire, documente interne şi externe în limbi de circulaţie europeană, albume cu fotografii, arhive, realizarea de CD – uri de prezentare a şcolii, etc.
Download link:

Caută
Titlu:
Autor:
Revista V. Adamachi