Revista Ştiinţifica "V. Adamachi"
Acasă | Scop | Colegiul de redacţie | Informaţii pentru autori | Numărul curent | Arhiva | Căutări
Facultatea de Fizică
Facultatea de Fizică
Universitatea "Al.I.Cuza" Iaşi
Universitatea
Titlu: Real versus virtual în laboratorul de fizică
Autori: Zelinschi Beatrice Carmen, Ana Machiu, Nicoleta Apătăchioae
Afiliere:

Colegiul Agricol și de Industrie Alimentară ”Vasile Adamachi”- Iași

Abstract:

Ştiinţele naturii – fizica, chimia, biologia, geografia, astronomia – sunt universuri greu de cucerit, dar aceasta le face parcă şi mai interesante. Din experienţa de la catedră se observă că elevii învaţă diverse cunoştinţe, dar nu reuşesc să facă legătura cu ceea ce observă în jurul lor. Prezentarea diverselor noţiuni într-un mod practic, în ansamblu şi conectate cu experienţa cotidiană contribuie într-o mai mare măsură la buna înţelegere a ceea ce se întâmplă în jurul nostru, la o mai bună înţelegere şi aprofundare a fenomenelor şi la o maturizare intelectuală. În procesul de învăţământ este bine să folosim cât mai multe metode şi mijloace didactice: experimentul, planşele, filmele, problematizarea, demonstraţia etc. Modelarea fenomenelor fizice cu ajutorul calculatorului graţie progresului tehnic şi informaţional a făcut posibilă utilizarea acestui ca mijloc de invățământ "fascinant" pentru transmiterea de cunoştinţe elevilor. Experimentele şi lucrările de laborator virtuale în lecțiile de fizică, pe de o parte, îi ajută pe elevi în procesul de studiere şi cunoaştere complexă și aprofundată a fizicii, iar, pe de altă parte, le serveşte ca un bun exemplu al aplicaţiilor practice ale modelării științifice şi simulării cu ajutorul calculatorului a proceselor și fenomelor. Această experiență le poate fi de folos în activitate lor profesională, dar și în viața de zi cu zi. Efectuarea experimentelor virtuale realizează o bună conexiunea interdisciplinară între fizică, matematică, și informatică, lucru greu de realizat la alte discipline.

Download link:

Caută
Titlu:
Autor:
Revista V. Adamachi