Revista Ştiinţifica "V. Adamachi"
Acasă | Scop | Colegiul de redacţie | Informaţii pentru autori | Numărul curent | Arhiva | Căutări
Facultatea de Fizică
Facultatea de Fizică
Universitatea "Al.I.Cuza" Iaşi
Universitatea
Titlu: Rezolvarea unor probleme de fizica la clasa a XI-a la lectiile de circuite de curent alternativ, folosind calculul tabelar in EXCEL
Autori: Cristina Carmen Brînză
Afiliere:

Liceul Teoretic „Al. I. Cuza” Iaşi, str. I. Creangă nr. 37

Abstract:

Pentru disciplina fizică, calculatorul este un instrument cu utilitate deosebită. În afara prezentării de noţiuni sau modelarea de fenomene, pot fi realizate aplicaţii de calcul interactiv. Între aplicaţiile uzuale care rulează sub Windows, cea mai performantă în acest sens este EXCEL-ul, care oferă posibilităţi de lucru cu foi de calcul tabelar, putând asocia grafice sau imagini informaţiilor stocate în celule. În Microsoft Excel elevii pot crea şi prelucra: baze de date tabelar, grafice obţinute în urma prelucrării datelor culese experimental. Graficele pot fi prezentate sub diferite forme, urmând ca mai apoi elevii să le interpreteze şi să extragă noi informaţii. Pentru exemplificare am ales o problemă anexată conţinutului curricular al clasei a XI-a, la lecţia „Circuitul RLC serie în curent alternativ”. Exemplificarea aleasă arată cum elevii pot parcurge cîteva etape importante ale procesului de învăţare, etape cu caracter interdisciplinar. Se introduc datele în formă tabelară respectîndu-se un anumit format, se asociază formulele de calcul care sînt, în fapt, relaţiile de bază în circuitele RLC, se calculează mărimi specifice şi se reprezintă grafic, existînd posibilitatea observării imediate a comportamentului acestor mărimi la schimbarea valorii elementelor de circuit.

Download link:

Caută
Titlu:
Autor:
Revista V. Adamachi