Revista Ştiinţifica "V. Adamachi"
Acasă | Scop | Colegiul de redacţie | Informaţii pentru autori | Numărul curent | Arhiva | Căutări
Facultatea de Fizică
Facultatea de Fizică
Universitatea "Al.I.Cuza" Iaşi
Universitatea
Titlu: Strategie didactică şi program IAC utilizate în unitatea didactică "Inducţia Electromagnetică"
Autori: Ovidiu Florin Călţun1, Aurica Măndreci1, Mihaela Nataşa Ursulean2
Afiliere: 1Universitatea "Al. I. Cuza", Facultatea de Fizică, Bld. Copou nr. 11, 6600 Iaşi 2Şcoala generală cu clase I – VIII, Brodina, judeţul Suceava
Abstract: Prin strategie didactică se înţelege ansamblul de decizii privind desfăşurarea procesului instructiv-educativ în vederea atingerii obiectivelor educaţionale. Aceste decizii se referă la metodele, procedeele şi mijloacele de lucru, la tipul de lecţie la care se recurge pentru a transfera conţinuturile impuse de curriculum şi de manual, cât şi la operaţiile mentale proiectate a fi folosite de elev pentru a percepe, înţelege, fixa şi aplica în practică cunoştinţele. Experienţa pedagogică arată că randamentul învăţării este optimizat prin organizarea de lecţii în care elevii să acţioneze efectiv (mental sau psihomotor). Aceasta constatare cât si specificul colectivului claselor de gimnaziu impune adoptarea metodelor activ - participative. Aceste metode, centrate pe activitatea de învăţare a elevilor, pe acţiune, pe investigare, pe interpretare stimulează activitatea independentă, creativitatea, cultivă spiritul practic, dezvoltă motivaţia interioară a învăţării, promovează relaţiile de colaborare între profesor şi elev.
Download link:

Caută
Titlu:
Autor:
Revista V. Adamachi