Revista Ştiinţifica "V. Adamachi"
Acasă | Scop | Colegiul de redacţie | Informaţii pentru autori | Numărul curent | Arhiva | Căutări
Facultatea de Fizică
Facultatea de Fizică
Universitatea "Al.I.Cuza" Iaşi
Universitatea
Titlu: Temă de cerc Studiul circuitului RLC în regim sinusoidal
Autori: Mihaela Curteanu
Afiliere: Şcoala nr. 15 "Ştefan Bârsănescu", Iaşi
Abstract: Tema de cerc se adresează elevilor care au preocupări deosebite în fizică şi care au cunoştinţe minimale de calcul diferenţial şi integral, utilizează curent calculatorul şi cunosc unul dintre programele utilitare sub WINDOWS. Ea se poate desfăşura pe parcursul unui grup de şedinţe de 2-3 ore, după predarea integrală a capitolului "Circuite de curent alternativ". De asemenea, tema propusă se poate adresa şi elevilor care se pregătesc pentru performanţă (concursuri şi olimpiade şcolare), pentru a fi rezolvată în mod individual de către aceştia. Pentru orele desfăşurate la clasă, rezultatele care vor fi prezentate ulterior în cadrul acestei teme (Figurile 1-9) pot fi folosite ca material ilustrativ în cadrul procesului instructiv-educativ. În acest caz elevii vor vizualiza cu ajutorul calculatorului graficele realizate anterior de către profesor.
Download link:

Caută
Titlu:
Autor:
Revista V. Adamachi